BACK

White Horse River Park Landscape Design

Location:  Horse horse river park, Xi’An
Client:  City of Xi’an
Total Area:9.31Acres
Design:Jan.2016-
Construction: In Progress
Service:Landscape Design
Design Team:XAUAT, ATA architects&planners
Designer:Hui Liu, Mei Sheng, Xiaoli Wang, Qiang Gao, Juan P. Caceres, Keli Huang, Dandan Mo, Fang Wang, Fang Liu, Wei Zhang, Junda He, Lizhi Tan, Yuxuan Niu, ect