BACK

Tianjin Yinghu Bay Planning and Architecture

Location:  Jinghai, Tianjin

Client:  Becity real estate investment Co., Ltd 

Total Area:8.7 Hectors/21.5 Acre

Design: 2014-2016

Construction: In Progress

Service:Master Plan. Architectural Design

Designers: Zhangwei, Mei Sheng, Michael Antkowiak, Juan P. Caceres, Moises Santiago Vera Soto, Celia Fu, Tanlizhi, Haoshi Shen. Fang Wang, Keli Huang, Fang Liu, Dandan Mo