Skip to main content

Xiyuan Garden, Chengdu

Xiyuan Garden Landscape Renovation

Location: Chengdu, Sichuan
Client: Wefor Group
Total Area:4 Hectors/ 9.8Acres
Construction: 2014
Service: Conceptual Design to Design Development
Key Designers: Juan Caceres, Mei Sheng, Jing Cui, Fang Wang, Qiaojue Yu