Skip to main content

No.10 Yuliyuan

Location: Tianjin, China
Home Size: 3,760 sqft
Construction: In Progress
Service: Schematic Design
Key Designers: : Wei Zhang, Kai Xu, Haoshi Shen