Skip to main content

Lake Town Landscape Renovation

Location: Tianjing, China
Client: BeCity Real Estate Investment Co.
Size: 1 Hectors / 2.4 Acres
Construction: 2015
Service: Landscape Renovation Schematic Design, Construction Documents, Construction Administration
Key Designers: Mei Sheng, Juan Caceres, Dandan Mu, Fang Wang, Fang Liu, Wei Zhang, Ming Fu, Haoshi Shen, Keli Huang, Tai-Hsiang Cheng
Photographer: Hai Zhang