Skip to main content

Runze Mansion Landscape Design

Client: Beijing Runze Villa Real Estate Development Co., Ltd.

Total Area: 8 Hectares/ 19 Acres

Construction: 2015

Service: Landscape Schematic Design, Design Development, Construction Documents

Key Designers: Mei Sheng, Juan P. Caceres, Qiaojue Yu, Timothy Callahan, Jing Cui, Fang Wang, Keli Huang, Ling Gao, Kai Shi,  Fang Liu, Qiaoling Li, Qing Xia, Yihuan Jia