Skip to main content

FTS Office Park

Location:  Fengtai, Beijing, China

Client: China Fortune Land Development Co., Ltd (CFLD)

Total Area: 29.65 Acres

Design: 2016-2017

Service: Landscape Master Planing

Design Team: Mei Sheng,  Qiang Gao, Ming Fu, Yuxuan Niu, Kai Du, Dandan Mo, Wei Zhang, Liman Wei