Skip to main content

Tiantai Residential

Location: Tianjing, China

Client: Tianjin Huabo Real Estate Development Co.

Total Area: 5.3 Hectors/ 13 Acres

Design: 2015-2018

Construction: 2018-2019

Service: Conceptual Plan, Schematic Design, Design Development, Construction Documents

Design Team: Mei Sheng, Juan P. Caceres, Qiang Gao, Keli Huang, Dandan Mo, Fang Wang, Fang Liu, Kai Du, Moises Santiago Vera Soto, Celia Fu, Bo Shen, Jixing Liu, Liyuan Zhang