Skip to main content

2nd Botanical Garden, Zhengzhou

Location: Zhengzhou, Henan

Client: Zhengzhou Gardens Bureau

Total Area: 1,004.33 Hectares/2,481.76 Acres

Design: 2019.06-09

Service: Master Plan, Architectural & Landscape Conceptual Design

Key Designers: Wei Zhang, Pablo Molina Petrovich, Juan P. Caceres, Bo Shen, Moises Vera, Jixing Liu, Liyuan Zhang, Mengzi Zheng, Zhiyu Ma, Weihong Lin