Skip to main content

Jiangtai Community Center Renovation

Location: Chaoyang, Beijing

Client: Beijing Chaoyang Jiangtai Township Agriculture, Industry & Commerce Corporation

Total Area: 1 Hectares/2.47 Acres

Design: In Process

Service: Master Plan, Facade & Interior Renovation, Landscape Design

Key Designers: Wei Zhang, Pablo Molina Petrovich, Juan P. Caceres, Bo Shen, Xiaoyu Xu, Jixing Liu, Liyuan Zhang